• پیامبر اکرم فرمودند :هرکس چهل روز خود را برای خدا خالص کند ، چشمه های حکمت از قلب وی بر زبانش جاری شود
  • امام على(ع) :هیچ شرافتى،چون دانش نیست .
  • رسول خدا(ص)فرمودند : نزدیک ترین مردم به مقام نبوّت،اهل جهاد و دانش اند.
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرند ، نزدیک ترین دانشگاه آزاد اسلامی در شرق اصفهان
1

تقویم آموزشی نیمسال

ترم مهرماه 1399

انتخاب واحد

(ورودی های 96 و ماقبل )

 

 

ورودی های 97 و 98

 

1399/06/25

ساعت 15 الی 21

 

 

1399/06/26

ساعت 15 الی 21

شروع کلاسها

1399/06/29

حذف و اضافه

99/07/21

(ورودی 96 )

 

99/07/22

(ورودی 97و 98 )

 

امتحانات پایان ترم

 

 

 

 

 

**********************

**********************

**********************

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام جدیدالورود

*اصل وکپی شناسنامه ،کارت ملی (2 سری)

*اصل وکپی مدرک دانشنامه یا گواهی موقت  (2سری)

*سفته یا چک به ارزش 25/000/000 ریال بابت تضمین اصل مدرک(درصورت عدم ارائه مدرک تحصیلی)

*عکس 4*/3 : 6 قطعه 

اصل وکپی کارت پایان خدمت یا برگه اعزام خدمت (ویژه برادران) 2سری

 

• همایش 1
1• سایت ایران کنفرانس
1