• پیامبر اکرم فرمودند :هرکس چهل روز خود را برای خدا خالص کند ، چشمه های حکمت از قلب وی بر زبانش جاری شود
  • امام على(ع) :هیچ شرافتى،چون دانش نیست .
  • رسول خدا(ص)فرمودند : نزدیک ترین مردم به مقام نبوّت،اهل جهاد و دانش اند.
  • دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرند ، نزدیک ترین دانشگاه آزاد اسلامی در شرق اصفهان
1

تقویم آموزشی نیمسال

ترم مهرماه 1399

انتخاب واحد

(ورودی های 96 و ماقبل )

 

 

ورودی های 97 و 98

 

1399/06/25

ساعت 15 الی 21

 

 

1399/06/26

ساعت 15 الی 21

شروع کلاسها

1399/06/29

حذف و اضافه

99/07/21

(ورودی 96 )

 

99/07/22

(ورودی 97و 98 )

 

امتحانات پایان ترم

 

 

 

 

 

**********************

**********************

**********************

اطلاعیه درخصوص تاکید استفاده از سرویس ایاب وذهاب عمومی (امور دانشجوئی )

 به نام خدا 

قابل توجه کلیه دانشجویان :به موجب بند 2 آئین نامه حمل ونقل ،حمل هرگونه مسافر در مسافت های بیشتر از 20 کیلومتر وبرون شهری توسط وسایل نقلیه شخصی ممنوع می باشد .لذا به دانشجویات توصیه می شود که از سرویس عمومی دانشگاه استفاده نمایند


• همایش 1
1• سایت ایران کنفرانس
1